LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Wyjaśnij, jaką rolę pełni kalibracja w analizie instrumentalnej.

A.
B.
C.
D.