LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 39
Która z poniższych technik jest przykładem metody jakościowej w analizie chemicznej?

A.
B.
C.
D.