LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 1
Analizujesz zawiesinę, która zawiera substancję czynną w postaci nierozpuszczalnych cząstek. Jakie metody możesz zastosować, aby ocenić dostępność farmaceutyczną substancji czynnej w tej zawiesinie?

A.
B.
C.
D.