LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 17
Wskaż, które z poniższych działań jest najważniejsze przy podejrzeniu otrzymania sfałszowanego produktu leczniczego.

A.
B.
C.
D.