LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Analizujesz ulotkę leku. Znajdujesz informację, że lek ten jest przeciwwskazany dla osób z niewydolnością nerek. Co to oznacza?

A.
B.
C.
D.