LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 26
W przypadku dostania się do oka klientki płynu do trwałej ondulacji, należy

A.
B.
C.
D.