LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Typ materiału biologicznie skażonego Sposób postępowania
Pielucha Zamknąć w szczelnym worku na śmieci i wyrzucić do specjalnego pojemnika na odpady biologiczne.
Ubranie dziecka z wymiocinami Przemyć wodą i mydłem, a następnie wyprać w pralce.
Zabawki z śladami kału Przemyć wodą i mydłem, a następnie zdezynfekować.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe na podstawie powyższej tabeli?
A.
B.
C.
D.