LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 12
Załóżmy, że organizujesz warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej dla 3-letniego dziecka. Które z poniższych elementów są nieodpowiednie do umieszczenia w zasięgu ręki dziecka?

A.
B.
C.
D.