LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 23
Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie podczas organizacji warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej?

A.
B.
C.
D.