LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 1
W sytuacji, gdy 2-letnie dziecko nie chce samodzielnie jeść, co jest najbardziej odpowiednim podejściem?

A.
B.
C.
D.