LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 18
Przygotowujesz dokumentację pielęgnacyjną dla zdrowego dziecka. Poniżej znajduje się tabela z czterema kolumnami. Wskaż, która kolumna jest zbędna.
Imię i nazwisko dzieckaData urodzeniaUlubiona zabawkaGrupa krwi
A.
B.
C.
D.