LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 4
Dziecko, które opiekujesz, otrzymało od lekarza lek do podania doodbytniczo w postaci czopka. Jak prawidłowo podasz mu ten lek?

A.
B.
C.
D.