LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 19
Dziecko z niepełnosprawnością zaczyna wykazywać zdolność do samodzielnego jedzenia. Jakie jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tej zmiany?

A.
B.
C.
D.