LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 8
Który z poniższych procesów psychicznych jest najbardziej rozwinięty u dzieci w wieku przedszkolnym?

A.
B.
C.
D.