LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 23
Zauważasz, że jedno z dzieci, którymi się opiekujesz, ma trudności z nauką liter i cyfr. Co powinieneś zrobić?

A.
B.
C.
D.