LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 1
Jaki jest główny cel prowadzenia regularnych pomiarów meteorologicznych w rolnictwie?

A.
B.
C.
D.