LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 4
Załóżmy, że masz do dyspozycji anemometr, barometr, termometr i higrometr. Wybierz przyrząd, którym zmierzymy prędkość wiatru.

A.
B.
C.
D.