LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 12
Załóżmy, że jesteś rolnikiem i chcesz skorzystać ze środków finansowych na inwestycje w swoim gospodarstwie. Które z poniższych działań powinieneś podjąć jako ostatnie?

A.
B.
C.
D.