LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 13
Wybierz środek ochrony roślin, który jest stosowany do zwalczania szkodników poprzez ich przyciąganie.

A.
B.
C.
D.