LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 19
Wskaż prawidłowe działanie w przypadku podejrzenia zatrucia środkami ochrony roślin.

A.
B.
C.
D.