LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 12
Zidentyfikuj prawdziwe stwierdzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin.

A.
B.
C.
D.