LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 29
Zidentyfikuj funkcję części maszyny rolniczej na podstawie poniższego opisu: "Część maszyny, która filtruje powietrze z zanieczyszczeń zanim trafi do komory spalania silnika".

A.
B.
C.
D.