LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 6
Który z poniższych pojazdów rolniczych jest najbardziej odpowiedni do załadunku i rozładunku materiałów?

A.
B.
C.
D.