LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 23
Jakie są potencjalne konsekwencje niewłaściwego mycia pojazdu rolniczego przed naprawą?

A.
B.
C.
D.