LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 27
Krętarz większy jest charakterystyczną wyniosłością kości

A.
B.
C.
D.