LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 28
Jaki rodzaj mięśnia przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.