LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 46
Którym naczyniem krwionośnym odprowadzana jest krew z żołądka, śledziony, jelit i trzustki?

A.
B.
C.
D.