LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 27
Który z wymienionych mięśni ramienia nie wpływa bezpośrednio na ruch stawu łokciowego?

A.
B.
C.
D.