LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 21
Który z wymienionych narządów nie jest odpowiedzialny za regulację poziomu cukru we krwi?

A.
B.
C.
D.