LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 6
Która z wymienionych struktur jest jednostką morfologiczną i czynnościową odpowiedzialną za wytwarzanie moczu?

A.
B.
C.
D.