LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 2
Masażysta zauważył, że kiedy pacjent wyciągał rękę do przywitania, zaczęła ona drżeć, a sam gest był szarpiący i nieskoordynowany. Jedną z przyczyn takich dolegliwości może być uszkodzenie

A.
B.
C.
D.