LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 32
Atak dychawicy oskrzelowej obserwuje się w związku z podwyższonym poziomem we krwi

A.
B.
C.
D.