LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 21
Przygotowujesz się do jazdy ciągnikiem rolniczym. Wskaż, które z poniższych czynności są obowiązkowe przed rozpoczęciem jazdy.

A.
B.
C.
D.