LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 12
Zinterpretuj sytuację na drodze przedstawioną w poniższej tabeli i wskaż, jakie działanie powinieneś podjąć jako kierowca.
Sygnał świetlny Sygnał dźwiękowy Sygnał ręczny
Czerwone Brak Brak
A.
B.
C.
D.