LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 6
Którą z wymienionych grup chwytów wykorzystuje się w celu wykrycia zmian w tkance łącznej?

A.
B.
C.
D.