LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 6
Rozważ sytuację, w której maszyna rolnicza jest wyposażona w system nawigacji satelitarnej. Jaki jest główny cel zastosowania tego systemu w rolnictwie?

A.
B.
C.
D.