LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 28
Zidentyfikuj, który z poniższych elementów jest kluczowym składnikiem systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach rolniczych.

A.
B.
C.
D.