LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 37
Która z wymienionych technik jest najczęściej stosowana przy leczeniu przewlekłych stanów zapalnych ścięgien i pochewek ścięgnistych?

A.
B.
C.
D.