LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 8
Załóżmy, że masz za zadanie skonfigurować system automatycznego dojenia krów. Który z poniższych elementów jest najważniejszy do prawidłowego działania systemu?

A.
B.
C.
D.