LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 29
Pani Malinowskiej zdjęto gips po złamaniu kości promieniowej i łokciowej. Wykonanie ruchów zginania i prostowania stawu łokciowego, do granicy bólu, pozwala zdiagnozować masażyście

A.
B.
C.
D.