LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 11
Kod błędu: E-234
Opis: Niewłaściwe ustawienia układu wykonawczego
Na podstawie powyższego fragmentu kodu, co oznacza błąd E-234?
A.
B.
C.
D.