LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 11
W celu usunięcia wydzieliny śluzowej zalegającej w drzewie oskrzelowym, w chorobach układu oddechowego stosuje się przede wszystkim technikę

A.
B.
C.
D.