LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 26
Zakładasz konserwację układu sterującego w ciągniku rolniczym. Jaki typ narzędzi będzie najbardziej odpowiedni do tego zadania?

A.
B.
C.
D.