LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 24
Jaka jest podstawowa technika stosowana w masażu odchudzającym?

A.
B.
C.
D.