LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 14
W którym masażu masażysta działa zdecydowanie poniżej granicy bólu?

A.
B.
C.
D.