LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 41
Jaki wpływ na układ oddechowy wywierają uciski ścian klatki piersiowej podczas masażu?

A.
B.
C.
D.