LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 49
Na który narząd wewnętrzny ma wpływ masowanie strefy C3 - C4 i Th5 - Th9 po stronie lewej?

A.
B.
C.
D.