LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 4
Masażu klasycznego nie wykonuje się u pacjenta w

A.
B.
C.
D.