LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 36
Przyjrzyj się poniższej tabeli, która przedstawia przepływ materiałów w magazynie. Jakiego typu system logistyczny jest tutaj zastosowany?
Producent Magazyn Klient
Produkt A Produkt A Produkt A
Produkt B Produkt B Produkt B
A.
B.
C.
D.