LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPL1 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 18
Zidentyfikuj, który z poniższych scenariuszy najlepiej opisuje system Just in Time (JIT) w kontekście zaopatrzenia produkcji.

A.
B.
C.
D.